पालक बनण्याचे आपले स्वप्न
पूर्ण करत आहोत

About Us

पत्की हॉस्पिटल मध्ये स्वागत

डॉ. सतीश पत्की आणि डॉ. उज्वला पत्की यांनी १९८७ मध्ये एका छोट्या हॉस्पिटल ची स्थापना केली.

आज हेच पत्की हॉस्पिटल प्रसूतीतज्ञ, वंध्यत्व आणि स्त्री रोग तंत्र यावर काम करणारे ५० बेडसचे स्पेशालिटी सेंटर बनले आहे.

५०,००० पेक्षा जास्त शिशुंचा जन्म आजवर

६,००० च्या वर आय व्ही एफ (IVF) या उपचार पद्धतीने गर्भधारणा झालेले पेशंट

सतत ७० – ८०% यश मिळाले आहे.

 

७०% पेक्षा जास्त आय व्ही एफ (IVF)
या उपचार पद्धतीला यश मिळाले आहे.

About Us

पत्की हॉस्पिटल मध्ये स्वागत

डॉ. सतीश पत्की आणि डॉ. उज्वला पत्की यांनी १९८७ मध्ये एका छोट्या हॉस्पिटल ची स्थापना केली.

आज हेच पत्की हॉस्पिटल प्रसूतीतज्ञ, वंध्यत्व आणि स्त्री रोग तंत्र यावर काम करणारे ५० बेडसचे स्पेशालिटी सेंटर बनले आहे.

५०,००० पेक्षा जास्त शिशुंचा जन्म आजवर

६,००० च्या वर आय व्ही एफ (IVF) या उपचार पद्धतीने गर्भधारणा झालेले पेशंट

सतत ७० – ८०% यश मिळाले आहे. 

७०% पेक्षा जास्त आय व्ही एफ
(IVF) या उपचार पद्धतीला
यश मिळाले आहे.

पालक बनण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करत आहोत

Best IVF Center in Kolhapur

आमचे विशेषत्व

पत्की हॉस्पिटल

People Recommend Us

अधिक माहिती मिळवण्यासाठी किंवा आजच आपला नवा प्रवास चालू करण्यासाठी संपर्क साधा

ऑनलाईन संपर्क साधा किंवा फोन करा