Fulfilling Your Dreams of
Parenthood

About Us

पत्की हॉस्पिटल मध्ये स्वागत

डॉ. सतीश पत्की आणि डॉ. उज्वला पत्की यांनी १९८७ मध्ये एका छोट्या हॉस्पिटल ची स्थापना केली.

आज हेच पत्की हॉस्पिटल प्रसूतीतज्ञ, वंध्यत्व आणि स्त्री रोग तंत्र यावर काम करणारे ५० बेडस ची सुरुवात असे सुपर स्पेशालिटी सेंटर बनले आहे.

Over 50,000 Babies born and still counting !
Over 6000 Art IVF pregnancies !
Consistent 70-80 % success rate for IVF.

७०% पेक्षा जास्त आय व्ही एफ (IVF) या
उपचार पद्धतीला यश मिळाले आहे.

About Us

पत्की हॉस्पिटल मध्ये स्वागत

डॉ. सतीश पत्की आणि डॉ. उज्वला पत्की यांनी १९८७ मध्ये एका छोट्या हॉस्पिटल ची स्थापना केली.

आज हेच पत्की हॉस्पिटल प्रसूतीतज्ञ, वंध्यत्व आणि स्त्री रोग तंत्र यावर काम करणारे ५० बेडस ची सुरुवात असे सुपर स्पेशालिटी सेंटर बनले आहे.

 

Over 50,000 Babies born and still counting !
Over 6000 Art IVF pregnancies !
Consistent 70-80 % success rate for IVF.

७०% पेक्षा जास्त आय व्ही एफ (IVF)
या उपचार पद्धतीला यश मिळाले आहे.

Fulfilling Your Dreams of
Parenthood

Best IVF Center in Kolhapur

We Specialize In

Patki Hospital

Informative Videos on Youtube

People Recommend Us

For More Information or to Get Started on Your Journey Today

Contact Us Online or Give Us a Call